PGD Črnuče

Požarni okoliš

Črnuški gasilci pokrivamo celotno območje Črnuč; od Save na eni strani in Trzinske obvoznice na drugi strani. Velika večina našega okoliša so gozdne površine, zato si tudi prizadevamo, da bi naš vozni park opremili tako, da bi bilo gašenje gozdnih požarov čim lažje.