Categories
Izobraževanje Novice

Predstavitev gasilskega vozila Rosenbauer AT New

Dne 21.2.2011 sva se dva člana PGD Črnuče udeležila predstavitve novega gasilskega vozila Rosenbauer AT New, ki je potekalo na ICZR Ig.

Najprej je bil na sporedu teoretični del, kjer so nam predstavili vseh 90 inovacij, ki so jih uporabili pri izgradnji in ki služijo gasilcu za lažje delo na intervenciji. Za tem je sledila še praktična predstavitev celotne opreme vozila in prikaz uporabe.

http://www.youtube.com/watch?v=zHOG3NgQzys

Categories
Novice

Mednarodni sejem zaščite in reševanja

V sklopu strokovnega izobraževanja so se trije člani PGD Črnuče v začetku meseca junija v okviru Gasilske zveze Ljubljana udeležili mednarodnega sejma zaščite in reševanja Interschutz (der Rote Hahn), ki je potekal od 7. do 12. junija 2010 v Leipzigu. Na sejmu so bila predstavljena različna področja. Osebna zaščita je obsegala različne materiale in tipe oblek, rokavic, podkap, obutve tako za intervencijska dela, kot tudi za ostala dela v prostem času ali delovnem procesu.

Preventiva je temeljila na zgodnjem odkrivanju požara, uporabi materialov, ki so težje gorljivi in označevanju sredstev za gašenje ter evakuacijskih poti.

Tehnika je vključevala vse od najenostavnejših vozil do ATV, Hoovercraftov, 60 m lestev, 112 m zgibnih platform, tankov. Seveda niso manjkali različni sistemi za gašenje požarov: od gasilnikov, sprinklerjev, sistemov za gašenje s plini in praški…

Za nas so bile najbolj zanimive novosti na področju gasilske opreme in gasilskih vozil, saj upamo, da bomo lahko ob 100 letnici delovanja eno od takih vozil pripeljali tudi v našo garažo.