Categories
Izobraževanje Novice

Napotki za kurjenje kresa

Vsako leto predvsem na predvečer prvega maja po Sloveniji zagori na stotine kresov. Kurjenje kresov si predstavljamo predvsem kot prijeten kulturni ali družabni doodek, vendar pa lahko prinaša tudi nevarnost za nastanek požara. Da bi bilo kresovanje varno in prijetno, da s kurjenjem ne bi povzročali nevarnosti požara, naj organizatorji javnih prireditev s kresovanjem ter vsi drugi, ki nameravajo v naravnem okolju kuriti kresove, upoštevajo predvsem:

– prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;

– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko, kovino);

– kres mora biti ves čas pod nadzorom;

– ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejših sunkih vetra je treba kurjenje prekiniti;

– pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi;

– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilce.

Če je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, kurjenje kresov v naravnem okolju ni dovoljeno.

Vir: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=np53.htm

Categories
Izobraževanje Novice

Kaj storimo, ko v objektu zagori

  • Ostanemo mirni.
  • Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, odeja, pokrovka ipd.) ali z gasilnikom.
  • Pregrete maščobe in električnih naprav nikoli ne gasimo z vodo. Ogenj zadušimo s pokrovko ter izklopimo plin ali elektriko.

  • Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno.
  • O požaru takoj obvestimo Center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112 in povemo:
   – kdo kliče,
   – kje gori,
   – kaj gori,
   – kakšen je obseg požara,
   – ali so ogroženi ljudje in živali.

  • Pričakamo gasilce in jih usmerimo h kraju požara.
  • Gasilcem vedno povemo resnične podatke o shranjenih vnetljivih in drugih nevarnih snoveh ter drugih značilnostih stavbe.
  • Iz visokih stavb se nikoli ne umikamo po zadimljenem stopnišču ali z dvigalom.
  • Če je evakuacijska pot blokirana ostanemo v prostoru in skušamo preprečiti dotok dima. Če v prostor kjer gori dovajamo kisik, se bo požar še bolj razplamtel.
  • Če je v prostoru veliko dima, si usta in nos pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo. Zadržujemo se pri tleh, saj je zrak tam čistejši.

 

Povzeto po Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Categories
Izobraževanje Novice

Kako ravnamo, da ne bi prišlo do požara v objektu ali stanovanjskem prostoru

  • Poskrbimo za urejenost bivalnih prostorov, predvsem stopnišč, kleti in podstrešij.

  • Redno in skrbno čistimo kamine, odprta kurišča, peči centralnih kurjav in dimnike.
  • Poškodovane kable in vtičnice zamenjajmo z novimi.
  • Vzdrževanje in popravila električnih in plinskih napeljav prepustimo usposobljenim strokovnjakom.
  • Plinske naprave in jeklenke primerno skladiščimo, nikoli v prostorih pod nivojem zemlje, v spalnicah ali na mestih, kjer temperatura lahko preseže 40oC.

  • Požarno in eksplozijsko nevarne snovi kot so lepila, čistila, razredčila, laki ipd. hranimo na varnih krajih, daleč od vira toplote in nedostopne otrokom.

  • Sveč, petrolejk in raznih naprav, ki oddajajo toploto kot so likalniki, peči, kaloriferji ipd. nikoli ne puščamo prižganih brez nadzora. Nikoli jih ne postavljamo v bližino gorljivih snovi, npr. lesenih oblog, pregrinjal, zaves ipd.

  • Pri kuhanju prižganega štedilnika nikoli ne puščajmo brez nadzora, saj se pregreta maščoba lahko vžge.

  • Javljalniki požara nas lahko pravočasno opozorijo na nevarnost.
  • Priporočljivo je, če imamo gasilnik s pomočjo katerega lahko tudi sami pogasimo manjši začetni požar.

 

Povzeto po Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Categories
Novice

Začetni požar lahko pogasite sami!

Vstopili smo v mesec oktober, ki je že tradicionalno mesec požarne varnosti.

Namen letošnjega projekta ZAČETNI POŽAR LAHKO POGASITE SAMI je posredovanje informacije, da lahko posameznik z ustreznim preventivnim ravnanjem prepreči nastanek požara, če pa kljub temu zagori, lahko začetni požar po svojih močeh in zmožnostih z ustreznim ukrepanjem pogasi oziroma prepreči njegov razvoj in s tem tudi posledice. Za gašenje začetnega požara se lahko uporabijo različna priročna gasilna sredstva (vedro z vodo, cev za zalivanje, suh pesek ali zemlja, požarna odeja, v kuhinji pokrovka itd.) ali pa naprave za gašenje začetnih požarov, kot je gasilnik. Namen je tudi predstaviti prednosti, ki jih pri gašenju začetnega požara nudijo gasilniki, motiviranje po uvajanju gasilnikov v stanovanjske objekte in osebna vozila ter usposabljanje prebivalcev za pravilno izbiro in učinkovito uporabo gasilnikov. Poudarek je namenjen tudi navodilu, da če posameznik ne more pogasiti začetnega požara, pokliče številko 112.

oktober_2013

Več o samem projektu pa na straneh URSZR.