Categories
Izobraževanje Novice

Napotki za kurjenje kresa

Vsako leto predvsem na predvečer prvega maja po Sloveniji zagori na stotine kresov. Kurjenje kresov si predstavljamo predvsem kot prijeten kulturni ali družabni doodek, vendar pa lahko prinaša tudi nevarnost za nastanek požara. Da bi bilo kresovanje varno in prijetno, da s kurjenjem ne bi povzročali nevarnosti požara, naj organizatorji javnih prireditev s kresovanjem ter vsi drugi, ki nameravajo v naravnem okolju kuriti kresove, upoštevajo predvsem:

– prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;

– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko, kovino);

– kres mora biti ves čas pod nadzorom;

– ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejših sunkih vetra je treba kurjenje prekiniti;

– pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi;

– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilce.

Če je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, kurjenje kresov v naravnem okolju ni dovoljeno.

Vir: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=np53.htm

Categories
Izobraževanje Novice

Ogled požarne varnosti na stadionu Stožice

Štab CZ OI Sever Mestne občine Ljubljana je organiziral ogled stadiona in športne dvorane Stožice z vidika požarne varnosti. Na ogled je povabil tudi gasilce prostovoljnih gasilskih društev sektorja Bežigrad, ki naj bi v bodoče skrbeli za požarno varnost v času prireditev na omenjenih objektih. 

Kot so nam povedali, gre za moderen objekt, narejen po najnovejših standardih in trendih. Za razliko od nogometnega stadiona, kjer z vidika požarne varnosti ni posebnosti, je varnost športne dvorane precej bolj zanimiva. Dvorano varujejo trije različni sistemi, ki so vodeni iz centrale. Sistem laserskih senzorjev, ki se aktivirajo v primeru večje gostote dima v dvorani, poskrbi da se odprejo zračniki na strehi. Kot drugi sistem uporabljajo klasične detektorje dima, ki so nameščeni tik nad sedišči. Zadnji od treh sistemov pa je sistem aktivnih “sprinklerjev”, ki se aktivirajo ko temperatura doseže določeno vrednost. Prav tako se ob aktivaciji kateregakoli izmed sistemov izklopijo klimatske naprave, zaprejo vrata, po potrebi pa se aktivira tudi nadtlačno prezračevanje hodnikov (recimo v primeru povečane prisotnosti CO).

Vso potrebno vodo za gašenje zbirajo v bližnjem bazenu in naj bi je bilo dovolj za okrog 5 ur gašenja. Pogledali smo tudi strojnice za klimo in sprinklerje, dovozne poti (za intervencijska vozila), priklop za gasilska vozila na suho hidrantno omrežje, evakuacijske poti, sistem označevanja posameznih sektorjev in ostale, z gasilstvom povezane stvari.

Med ogledom smo imeli možnost videti tudi Super VIP ložo, kamor nas večina verjetno ne bo več vstopila, ogrevalno dvorano za košarko in nogomet, garderobe domačega moštva, nadzorno sobo in celo celice za pridržanje.