PGD Črnuče

Tag: mesec požarne varnosti

  • Kaj storimo, ko v objektu zagori

    Ostanemo mirni. Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, odeja, pokrovka ipd.) ali z gasilnikom. Pregrete maščobe in električnih naprav nikoli ne gasimo z vodo. Ogenj zadušimo s pokrovko ter izklopimo plin ali elektriko. Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno. O požaru takoj…

  • Kako ravnamo, da ne bi prišlo do požara v objektu ali stanovanjskem prostoru

    Poskrbimo za urejenost bivalnih prostorov, predvsem stopnišč, kleti in podstrešij. Redno in skrbno čistimo kamine, odprta kurišča, peči centralnih kurjav in dimnike. Poškodovane kable in vtičnice zamenjajmo z novimi. Vzdrževanje in popravila električnih in plinskih napeljav prepustimo usposobljenim strokovnjakom. Plinske naprave in jeklenke primerno skladiščimo, nikoli v prostorih pod nivojem zemlje, v spalnicah ali na…

  • Začetni požar lahko pogasite sami!

    Vstopili smo v mesec oktober, ki je že tradicionalno mesec požarne varnosti. Namen letošnjega projekta ZAČETNI POŽAR LAHKO POGASITE SAMI je posredovanje informacije, da lahko posameznik z ustreznim preventivnim ravnanjem prepreči nastanek požara, če pa kljub temu zagori, lahko začetni požar po svojih močeh in zmožnostih z ustreznim ukrepanjem pogasi oziroma prepreči njegov razvoj in…