PGD Črnuče

Tag: HRS

  • Heavy Rescue Slovenia 2013

    Letos spet sodelujemo na HRS, tokrat ne kot tečajniki, ampak kot tehnična podpora pri izvedbi usposabljanja. Tako pomagamo pri pripravi naslednjih delovnih točk: 1. Čelno trčenje tovornega vozila v oviro 2. Novi kmetijski in delovni stroji 3. Trčenje osebnega vozila in kmetijskega stroja 4. Prometna nesreča na viaduktu 5. Kratke vaje na temo delovnih nesreč…