Categories
Izobraževanje Novice

Heavy Rescue Slovenia 2013

Letos spet sodelujemo na HRS, tokrat ne kot tečajniki, ampak kot tehnična podpora pri izvedbi usposabljanja.
Tako pomagamo pri pripravi naslednjih delovnih točk:
1. Čelno trčenje tovornega vozila v oviro
2. Novi kmetijski in delovni stroji
3. Trčenje osebnega vozila in kmetijskega stroja
4. Prometna nesreča na viaduktu
5. Kratke vaje na temo delovnih nesreč in manjše enostavne vaje (kombajn, drobilnik, sekalnik…)