PGD Črnuče

Tag: BJRKBO

  • Usposabljanje Nevarne snovi in bio agensi

    Usposabljanja, ki sta ga organizirala Zavod Vizija Varnosti in Gasilska zveza Slovenije med 29.3. in 30.3.2013, sta se udeležila tudi dva naša člana, od koder sta odnesla veliko novega znanja in utrdila kar sta že vedela. Spoznala sta, da sta v sklopu širokega spektra področij, s katerimi se srečujemo službe prvih posredovalcev, področji nevarnih snovi…