PGD Črnuče

Plan dela

Za leto 2014 smo si zadali naslednje naloge:

  • izobraževanje po planu GZS in GZL
  • opremljanje s požarnimi načrti
  • obveščanje občanov o pomanjkljivostih s požarnovarstvenega vidika
  • obnova in nakup nove gasilske opreme

Predlog sestavil Upravni odbor