Kaj storimo, ko v objektu zagori

  • Ostanemo mirni.
  • Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, odeja, pokrovka ipd.) ali z gasilnikom.
  • Pregrete maščobe in električnih naprav nikoli ne gasimo z vodo. Ogenj zadušimo s pokrovko ter izklopimo plin ali elektriko.

  • Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno.
  • O požaru takoj obvestimo Center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112 in povemo:
   – kdo kliče,
   – kje gori,
   – kaj gori,
   – kakšen je obseg požara,
   – ali so ogroženi ljudje in živali.

  • Pričakamo gasilce in jih usmerimo h kraju požara.
  • Gasilcem vedno povemo resnične podatke o shranjenih vnetljivih in drugih nevarnih snoveh ter drugih značilnostih stavbe.
  • Iz visokih stavb se nikoli ne umikamo po zadimljenem stopnišču ali z dvigalom.
  • Če je evakuacijska pot blokirana ostanemo v prostoru in skušamo preprečiti dotok dima. Če v prostor kjer gori dovajamo kisik, se bo požar še bolj razplamtel.
  • Če je v prostoru veliko dima, si usta in nos pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo. Zadržujemo se pri tleh, saj je zrak tam čistejši.

 

Povzeto po Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

This entry was posted in Izobraževanje, Novice and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *