Categories
Izobraževanje Novice

Kaj storimo, ko v objektu zagori

Ostanemo mirni. Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, odeja, pokrovka ipd.) ali z gasilnikom. Pregrete maščobe in električnih naprav nikoli ne gasimo z vodo. Ogenj zadušimo s pokrovko ter izklopimo plin ali elektriko. Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno. O požaru takoj […]

  • Ostanemo mirni.
  • Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, odeja, pokrovka ipd.) ali z gasilnikom.
  • Pregrete maščobe in električnih naprav nikoli ne gasimo z vodo. Ogenj zadušimo s pokrovko ter izklopimo plin ali elektriko.

  • Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno.
  • O požaru takoj obvestimo Center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112 in povemo:
   – kdo kliče,
   – kje gori,
   – kaj gori,
   – kakšen je obseg požara,
   – ali so ogroženi ljudje in živali.

  • Pričakamo gasilce in jih usmerimo h kraju požara.
  • Gasilcem vedno povemo resnične podatke o shranjenih vnetljivih in drugih nevarnih snoveh ter drugih značilnostih stavbe.
  • Iz visokih stavb se nikoli ne umikamo po zadimljenem stopnišču ali z dvigalom.
  • Če je evakuacijska pot blokirana ostanemo v prostoru in skušamo preprečiti dotok dima. Če v prostor kjer gori dovajamo kisik, se bo požar še bolj razplamtel.
  • Če je v prostoru veliko dima, si usta in nos pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo. Zadržujemo se pri tleh, saj je zrak tam čistejši.

 

Povzeto po Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *