Categories
Izobraževanje Novice

Kako ravnamo, da ne bi prišlo do požara v objektu ali stanovanjskem prostoru

Poskrbimo za urejenost bivalnih prostorov, predvsem stopnišč, kleti in podstrešij. Redno in skrbno čistimo kamine, odprta kurišča, peči centralnih kurjav in dimnike. Poškodovane kable in vtičnice zamenjajmo z novimi. Vzdrževanje in popravila električnih in plinskih napeljav prepustimo usposobljenim strokovnjakom. Plinske naprave in jeklenke primerno skladiščimo, nikoli v prostorih pod nivojem zemlje, v spalnicah ali na […]

  • Poskrbimo za urejenost bivalnih prostorov, predvsem stopnišč, kleti in podstrešij.

  • Redno in skrbno čistimo kamine, odprta kurišča, peči centralnih kurjav in dimnike.
  • Poškodovane kable in vtičnice zamenjajmo z novimi.
  • Vzdrževanje in popravila električnih in plinskih napeljav prepustimo usposobljenim strokovnjakom.
  • Plinske naprave in jeklenke primerno skladiščimo, nikoli v prostorih pod nivojem zemlje, v spalnicah ali na mestih, kjer temperatura lahko preseže 40oC.

  • Požarno in eksplozijsko nevarne snovi kot so lepila, čistila, razredčila, laki ipd. hranimo na varnih krajih, daleč od vira toplote in nedostopne otrokom.

  • Sveč, petrolejk in raznih naprav, ki oddajajo toploto kot so likalniki, peči, kaloriferji ipd. nikoli ne puščamo prižganih brez nadzora. Nikoli jih ne postavljamo v bližino gorljivih snovi, npr. lesenih oblog, pregrinjal, zaves ipd.

  • Pri kuhanju prižganega štedilnika nikoli ne puščajmo brez nadzora, saj se pregreta maščoba lahko vžge.

  • Javljalniki požara nas lahko pravočasno opozorijo na nevarnost.
  • Priporočljivo je, če imamo gasilnik s pomočjo katerega lahko tudi sami pogasimo manjši začetni požar.

 

Povzeto po Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Leave a Reply

Your email address will not be published.