PGD Črnuče

Kako ravnamo, da ne bi prišlo do požara v objektu ali stanovanjskem prostoru

  • Poskrbimo za urejenost bivalnih prostorov, predvsem stopnišč, kleti in podstrešij.

  • Redno in skrbno čistimo kamine, odprta kurišča, peči centralnih kurjav in dimnike.
  • Poškodovane kable in vtičnice zamenjajmo z novimi.
  • Vzdrževanje in popravila električnih in plinskih napeljav prepustimo usposobljenim strokovnjakom.
  • Plinske naprave in jeklenke primerno skladiščimo, nikoli v prostorih pod nivojem zemlje, v spalnicah ali na mestih, kjer temperatura lahko preseže 40oC.

  • Požarno in eksplozijsko nevarne snovi kot so lepila, čistila, razredčila, laki ipd. hranimo na varnih krajih, daleč od vira toplote in nedostopne otrokom.

  • Sveč, petrolejk in raznih naprav, ki oddajajo toploto kot so likalniki, peči, kaloriferji ipd. nikoli ne puščamo prižganih brez nadzora. Nikoli jih ne postavljamo v bližino gorljivih snovi, npr. lesenih oblog, pregrinjal, zaves ipd.

  • Pri kuhanju prižganega štedilnika nikoli ne puščajmo brez nadzora, saj se pregreta maščoba lahko vžge.

  • Javljalniki požara nas lahko pravočasno opozorijo na nevarnost.
  • Priporočljivo je, če imamo gasilnik s pomočjo katerega lahko tudi sami pogasimo manjši začetni požar.

 

Povzeto po Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *