PGD Črnuče

Usposabljanje Nevarne snovi in bio agensi

Usposabljanja, ki sta ga organizirala Zavod Vizija Varnosti in Gasilska zveza Slovenije med 29.3. in 30.3.2013, sta se udeležila tudi dva naša člana, od koder sta odnesla veliko novega znanja in utrdila kar sta že vedela.
Spoznala sta, da sta v sklopu širokega spektra področij, s katerimi se srečujemo službe prvih posredovalcev, področji nevarnih snovi in bio agensov gotovo med najzahtevnejšimi in najnevarnejšimi.
Usposabljanja iz teh področij so zahtevna in zahtevajo veliko časa in usklajevanja. Izrednega pomena ob taki intervenciji je sodelovanje med različnimi službami prvih posredovalcev, zato je bilo usposabljanje namenjeno prav vsem službam, ki sodelujemo ali bi lahko sodelovale na takem izrednem dogodku. Svoje znanje in opremo so tako predstavili gasilci, reševalci, policija, Slovenska vojska, carina, Direktorat za ceste, Inštitut za biologijo, Veterinarska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter drugi.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *