PGD Črnuče

Postopki v primeru masovnih nesreč

Rdeči križ Slovenije Območno združenje Ljubljana je v soboto, 21. maja, pripravil predavanje o masovnih nesrečah. Slovenija leži na območju, kjer je visoka stopnja tveganja za naravne nesreče (potresi, poplave), poleg tega pa enaki postopki veljajo tudi v primeru tehničnih nesreč, kot je bila na primer nesreča na Višnjegorskem klancu novembra 2010.

Masovne nesreče ločimo v več kategorij, glede na število ponesrečencev in povzročeno gmotno škodo. Pri katastrofah, najhujši obliki masovne nesreče, je največkrat problem zaradi pomanjkanja sredstev (opreme za reševanje, prevoznih sredstev, osebja, bolnišničnih kapacitet, ..) in je stanje vedno kaotično. Namen izobraževanj, kot je bilo to v Logatcu, je da bomo znali postopati v takšnih primerih in, iz velikega kaosa, narediti čim bolj “organizirano zmešnjavo” (približno takšno prispodobo so nam dali).

Po predavanju smo naredili še dve vaji, v katerih smo iz objekta, ki je bil poškodovan v potresu, reševali večje število ljudi. Namen vaje je bil, da izkusimo stanje v katerem se znajdejo reševalci v takšnih primerih in da znamo pravilno izvajati triažo. Ponesrečencev je bilo več kot reševalcev, prav tako pa smo imeli le nekaj sredstev za reševanje. Vodja je moral določiti triažne cone (rdeča, rumena, zelena in črna) in organizirati iskanje in ekstrakcijo ponesrečencev, katerih poškodbe so bile različne – od zlomov udov, pnevmotoraksov, sladkornih bolnikov, nosečnic s popadki, paničnih oseb pa tudi nekaj “mrtvih”.

Na koncu vaje smo se pogovorili kaj bi lahko naredili bolje in kaj je bilo vredu. V obeh vajah smo bili zadovoljni z našim delom in imamo zdaj izkušnjo več, kako ravnati v takšnih razmerah.

Izobraževanja smo se udeležili: Matic Avsec, Luka Bratuš in Lenart Rudel, tam pa so bili poleg nas še PGD Bizovik in PGD Podgorica, ter nekaj skavtov, tabornikov in predstavnikov Rdečega križa.