PGD Črnuče

Month: December 2010

  • Prevoz vode na Prežganje

    Črnuški gasilci skupaj s še nekaterimi ostalimi prostovoljnimi gasilci opravljamo prevoze vode na Prežganje z našimi avtocisternami. Tam je na črpališču vode prišlo do okvare, zato je voda onesnažena in ni pitna. Vodo je potrebno voziti iz Predgrada oz. Sostra do vodnega zbiralnika (bazena), ki se nahaja prav zraven cerkve na Prežganju. Tokrat smo vodo […]

  • Predsednik republike odlikoval Gasilsko zvezo Slovenije

    9. decembra 2010 sta se dva naša člana udeležila slovesnosti na Brdu pri Kranju, kjer je predsednik republike Slovenije dr. Danilo Türk z Redom za zasluge odlikoval Gasilsko zvezo Slovenije, za hitro in učinkovito ukrepanje ter pomoč ob poplavah v mesecu septembru 2010. Predsednik je v nagovoru poudaril, da smo se gasilci ob zadnjih poplavah […]

  • Na obisku v gasilski brigadi Ljubljana

    Danes smo se odpravili v gasilsko brigado Ljubljana. Pred gasilnim domom Črnuče smo se dobili ob 10:30. v GBL smo prispeli okoli 11h, kjer nas je že pričakal naš podpoveljnik Blaž Kovač, ki je zaposlen kot poklicni gasilec. Najprej nam je povedal koliko časa je zaposlen na brigadi ter kakšne izmene imajo in pa tudi […]