PGD Črnuče

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.

Posodobitev (21.12.2014): Posodobili smo navodila za namenitev donacije gasilcem.

Prostovoljno gasilsko društvo Črnuče je ena izmed organizacij, ki ji tudi letos lahko namenite del dohodnine.

Kako?

Izpolnite obrazec v sistemu eDavki. V okenca na spodnjem obrazcu vpišete svoje podatke, PDF dokument natisnete, se podpišete in pošljete po pošti na svoj davčni urad.

Vnaprej hvala!

Zanimivi podatki

  • 0,5 % dohodnine lahko namenite nevladnim organizacijam, političnim strankam, sindikatom in verskim organizacijam. Prvič smo v Sloveniji lahko to storili za dohodninsko napoved v letu 2007.
  • Za leto 2008 so fizične osebe skupaj zbrale 3,1 milijona evrov z namenitvijo 0,5 % dohodnine.
  • Za leto 2007 je donacijo 0,5 % od svoje dohodnine namenilo 20,8 % davčnih zavezancev.
  • Za leto 2007 so davčni zavezanci za področje obrambe ter zaščite, reševanja in pomoči namenili kar 40 % donacij.

Zakonodaja

Na podlagi Zakona o dohodnini je Vlada Republike Slovenije v letu 2007 sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije.

Seznam upravičencev določi vlada na predlog Ministrstva za finance vsako leto do 31. julija za leto, za katero se namenja dohodnina.

Možnost donacije imate vsi, ki oddajate dohodninsko napoved. Torej vsi davčni zavezanci, ki ste rezidenti Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. Do 0,5 % dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, lahko namenite enemu ali več upravičencem s seznama v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije. Posameznemu upravičencu lahko namenite 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine. Skupaj pa največ petim upravičencem. To storite lahko kadar koli na spletni strani preko sistema eDavki ali pisno oziroma ustno na zapisnik pri davčnem organu. Na tej spletni strani so predstavljene tudi vse možnosti, kako to lahko storite.


Posted

in

by

Tags: